Frågor & Svar

Här hittar du svar på vanliga frågor

Fråga: Vad ska jag tänka på innan jag installerar pelletspanna?
Svar: Kontakta din kommun, ofta finns en energirådgivare, och sotaren.

Fråga: Vart gör jag av min aska?
Svar: Förvara askan i ett obrännbart kärl med lock. Askan från pellets är starkt basisk med ett högt pH-värde. Helst skall den spridas i skogen men du kan även hälla ut den på gräsmattan eller lägga den under prydnadsbuskar. Ett riktvärde är att per år inte sprida mer än 1 liter aska per m2 gräsmatta. Lägg inte askan på grönsakslandet eller under bärbuskar eftersom den innehåller små mängder tungmetaller. Kom ihåg att askan kan innehålla glödrester i flera dagar.

Fråga: Var skall jag förvara min pellets?
Svar: På en torr och väderskyddad plats.

Fråga: Behöver anläggningen mycket skötsel?
Svar: Bekvämlighet kostar alltid pengar. Ju mer du är villig att investera i din anläggning desto mindre tillsyn behövs. Du kan välja på anläggningar som normalt behöver tillsyn en gång i veckan till anläggningar som behöver tillsyn ungefär lika mycket som en oljepanna. Men hur ofta din anläggning behöver tillsyn beror också på vilken pelletskvalitet du använder.

Fråga: Behövs ackumulatortank?
Svar: Nej den behövs inte, men om du redan har en installerad så bör du fortsätta at använda den. Med en ackumulatortank får man en mer kontinuerlig brinntid av pellets. Detta innebär att det blir mindre slitage på utrustningen

Fråga: Hur vet jag att jag köper hög kvalitet på pannan?
Svar: Välj en P-märkt produkt, gäller både pannor, kaminer och brännare. Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut har en översikt över P-märkta produkter: www.sp.se, sök på Certifierade produkter.

Fråga: Kan jag ha en pelletskamin i mitt direktelvärmda hus?
Svar: Ja. En pelletskamin har en inbyggd cirkulationsfläkt som sprider värmen. Kaminen har ett inbyggt pelletsförråd som räcker minst ett dygn. Pelletskaminen klarar cirka 70 procent av husets värmebehov.

Fråga: Finns det braskaminer för pellets?
Svar: En braskamin är konstruerad för ved men man kan elda pellets i en speciell pelletskorg. Det finns också pelletskaminer konstruerade speciellt för pellets. En kamin kostar 20 000 – 50 000 kr beroende på modell.

Fråga: I vad kan man elda med pellets?
Svar: Pelletsbrännare går att installera på de flesta äldre pannor som är avsedda för olja eller ved. Flera pannfabrikat har även tillverkning av pannor som är optimerade för just pellets. Det finns flera olika fabrikat av kaminer som är avsedda för pelletseldning. Att elda pellets i en vanlig braskamin eller kakelugn går, men kan vara förenat med vissa problem.

Fråga: Var kan jag köpa pellets?
Svar: Återförsäljare av pellets finns på de flesta orter. Normalt lagerför de både storsäck och småsäckar. Försäljarna brukar även hjälpa till med distributionen. Pellets kan även beställas direkt från fabrik och då oftast som bulk.

Fråga: Kommer råvaran att räcka till?
Svar: På denna fråga kan man direkt svara ja Det finns gott om sågspån och andra träbiprodukter från sågverken och andra träindustrier. De pelletsfabriker som finn i Sverige har kapacitet att tillverka betydligt mera pellets än vad som nu efterfrågas.

Fråga: Kommer pellets att beläggas med någon form av skatt?
Svar: Svaret är inte helt enkelt eftersom det är fråga om politiska beslut. Men vi kan dock konstatera att: Pellets är ett biobränsle och har så stora miljöfördelar jämfört med olja och el, att den inte kan skattebeläggas utan att miljöproblemen ökar. Utsläppen av skadliga ämnen till atmosfären ökar vid oljeeldning. En del av elproduktionen är även baserad på icke förnyelsebara bränslen. Detta innebär att om pellets blir skattebelagd så bör även andra bränslens skatt öka i proportion till en pelletsskatt

Fråga: Vad kostar det att installera en pelletsbrännare?
Svar: Att installera en pelletsbrännare i en befintlig panna kostar cirka 20 000 kr. Tillägg för bränsleförråd och matning kostar 2000 – 10 000 kr. En komplett ny pannanläggning kostar 55 000 – 75 000 kr.

Fråga: Hur mycket pellets motsvarar 1 kubikmeter olja?
Svar: 2,1 ton pellets eller cirka 3 kubikmeter.

Fråga: Hur mycket pellets går det åt per år i en normalvilla?
Svar: En normalvilla behöver 5-7 ton pellets per år = 10 kubikmeter. Om villan värms med 3 kubikmeter olja per år blir pelletsbehovet 6 ton om året. 1 ton pellets har en volym på cirka 1½ kubikmeter. En normalvilla behöver 25-30 000 kWh/år; 15-20 000 till uppvärmning, 5 000 till tappvarmvatten och 5 000 till hushållsel.

Fråga: Hur billigt är pellets?
Svar: I lösvikt eller storsäck ligger idag priset oftast mellan 40 och 55 öre per kWh netto värme, moms och frakt inräknad. Att jämföra med olja som kostar ca 80 öre/kWh, (6600 kr/ kubikmeter) och el 65-90 öre/kWh. Att byta olja mot pellets i småhuspannan innebär en besparing på ca 3 000-3 500 kr per kubikmeter olja som man ersätter. Att byta el mot pellets sparar mellan 3 600 kr och 10 000 kr beroende på om du byter från direktelvärme eller vattenburen värme.

Fråga: Varför är det bra att elda med pellets?
Svar: Det är miljösäkert och billigt. Pellets är ett inhemskt, förnybart bränsle som inte tillför ny koldioxid till atmosfären. Är du van vid vedpanna blir det dessutom mindre passning eftersom pannan matas automatiskt.

Fråga: Blir det mycket aska kvar?
Svar: Pellets kan innehålla så lite aska som 0,3 % av torrsubstansen. En normal askhalt är 0,5 %.

Fråga: Är jag skyldig att anmäla att jag tänker elda med pellets.
Svar: Kontakta sotaren för din kommun innan du byter eller kompletterar uppvärmningssättet hemma hos dig.

Fråga: Hur får jag hem min pellets?
Svar: Man kan hämta Pellets själv hos sin lokala säljare, lämpligast är det dock att få det hemkört.

Fråga: Hur mycket arbete krävs det att elda med pellets?
Svar: IWABO VILLA-S1 är en av de första P-märkta brännarna och den i särklass enklaste, mest lättskötta pelletsbrännare. Ca 10 – 15 Min./vecka behövs för att aska ur brännare och panna.

Fråga: Hur byter jag från olja till Pellets?
Svar: Enklast byter du ut oljebrännaren mot en IWABO VILLA S1 pelletsbrännare. Det är en av marknadens minsta brännare – inte större än en oljebrännare. Det behövs också ett pelletsförråd. Du kan behålla den gamla pannan, men är din panna riktigt gammal kan det vara bra att passa på att byta.

Fråga: Var köper jag min pelletsanläggning?
Svar: Kontakta din rörläggare eller titta på sidan återförsäljare och klicka på ditt landskap och du hittar en installatör nära din hemort.

Fråga: Jag har en oljebrännare i min panna, kan jag byta till pellets?
Svar: De flesta oljepannor går att konvertera till pelletseldning. Kontakta din IWABO installatör, han vet om din panna är lämpligt.

Fråga: Jag eldar idag med ved. Går det att sätta in en Pelletsbrännare i min Panna?
Svar: I så gott som alla pannor för vedeldning går det bra att installera en Pelletsbrännare. IWABO VILLA-S1 passar i de flesta ved, kombi och dubbelpannorna. Är din panna riktigt gammal kan det vara bra att passa på att byta.

Fråga: Hur säker är Pelletseldning?
Svar: Anlitar man en auktoriserad Installatör som installerar våra produkter är det mycket säkert att elda med pellets. IWABO VILLA-S1 är en av de första P-märkta brännarna och den i särklass enklaste, mest lättskötta pelletsbrännare.

Fråga: Hur mycket billigare är det att elda med Pellets?
Svar: Med dagens Oljepris tjänar en normalvilla ca: 7 000 – 10 000 kr/år, ungefär en halvering av kostnaden.

Fråga: Hur fungerar en pelletsbrännare?
Svar: IWABO pelletsbrännare fungerar i princip på samma sätt som en oljebrännare. När pannas temperatur understiger ca: 70ºC tänder brännare och brinner tills temperaturen är ca: 85ºC, då brännaren slocknar och övergår i vänteläge.

Fråga: Är pellets verkligen så miljövänligt?
Svar: Koldioxiden som frigörs vid förbränning ingår i den naturliga kretslopp och bidrar därför inte till att öka växthuseffekten.

Fråga: Vad är P-märkning?
Svar: P-märkta utrustningar har testads och godkänds av SVENSKA PROVNINGSANSTALT vad avser tillverkning, effektivitet, säkerhet och utsläpp. Läs mer på www.sp.se.

Fråga: Vad är pellets?
Svar: Pellets är tillverkad av såg- och kutterspån från sågverk, möbelindustri, mm. Råmaterialet torkas och pressas under hög tryck till små, runda stavar med en diameter på 6 – 12 mm (normalt är 8 mm) och en längd på 10 – 25 mm