Referensobjekt

Staffansgården

Ägare: Privat fastighetsägare. Hem för utvecklingsstörda.

Adress: Staffansgården/Mickelsgården, Furugatan 1, Box 66, 820 60 Delsbo.

Uppvärmd yta: Ca 2.000 m2. Gården består av flera hus och lägenheter.

Panna: Pelletspanna och vedpanna installerade år 2001. Pelletspannan har en effekt på 150 kW. Vedpannans effekt är på 150 kW, eldyta 1,00 m2.

Brännare: Pelletsbrännare fabrikat Iwabo 150 kW, Kilafors.

Förråd: Pelletsförråd 30 m3.

Total investering: Blankt

Årlig besparing: Blankt

Övrigt: Solfångare på taket, 30 m2. Ackumulator på totalt 20 m3, fördelat på 5 ackumulatortankar à 4.000 liter.

ProjekteringVärmevent AB, Sten Bergman, Hudiksvall

Tidigare uppvärmningssätt har varit el och ved. Idag växlar man mellan vedeldning och pelletseldning. Anläggningen är kopplad till 5 st ackumulatortankar. Solfångaranläggningen är installerad med solpaneler på pannrumsbyggnadens yttertak som är inkopplade mot ackumulatortankarna. En av anledningarna till att man eldar med ved är att detta är en del av de boendes
terapiverksamhet.

Kontaktperson: Matti Remes, telefon 0653-160 15 eller 070-399 07 98.

Kommentar: Anläggningen har bara varit i drift några månader, sedan hösten 2001. Det har varit lite problem med förråd och skruvmatning. Matti säger att idag skulle han nog ha valt en tornsilo istället. Pga vedeldning blir det ofrånkomligen lite skräpigt i pannrummet, men annars är det en fin anläggning. Lite komplicerat kan det bli med samkörning ved – pellets – solvärme.

Skötsel: Blankt


 

Rosersberg

Rosersberg2_0Ägare: Bengt Jonsson Maskinfirma.
Adress: Slottsvägen 15, 195 04 Rosersberg.
Uppvärmd yta: Ca 1.500 m2 varav 700 m2 med en takhöjd på 6 m.
Panna: Pelletsbrännare och panna installerade i jan år 2003. Pannan Tulimax har en effekt på 50 kW.
Rosersberg3_0Brännare: Pelletsbrännare fabrikat Iwabo fastighet 50 kW.
Förråd: Mafa silo 12 m3
Total investering: Total investeringkostnad beräknad på brännare, förråd, panna och byggnation av pannrum till ca 500.000 kr exkl moms.
Årlig besparing: Blankt
Rosersberg1Övrigt: Deras tidigare uppvärmning har bestått av en kombination av olja, el och ved. Förbrukningen uppskattas ha varit ca 200.000 kWh. Nuvarande pelletsförbrukning ligger på ca 240 ton/år.
Kontaktperson: Bengt Jonsson 08-59 03 50 22 eller 070-997 45 26.
Kommentar: Anläggningen har varit i drift sedan januari 2003. Vi hade problem med att starta själva så vi anlitade Naturenergi för igångkörning och då gick det bra.
Skötsel: Vi hade problem med att rostret askade igen för snabbt men det löste sig när vi satte dit renblåsningsutrustning. En gång i veckan vintertid.

Högsjö

hogsjo_1Ägare: Bo Ek AB
Adress: Ekvägen 3, 640 10 Högsjö
Uppvärmd yta: Ca 4.200 m 2 plus källare och trapphus.
Panna: Pelletsbrännare och panna installerade år 2001. Pannan Arca har en effekt på 580 kW
Brännare: Pelletsbrännare fabrikat Iwabo fastighet 200 kW.
hogsjo_2Förråd: Egen konstruktion.
Total investering: Total investeringskostnad 420.000 kr exkl moms.
Årlig besparing: blankt
Övrigt: Tidigare uppvärmningssätt har varit olja, och oljeförbrukningen var ca 100 m3 per år att jämföra med den nuvarande pelletsförbrukningen på ca 230 ton per år.
hogsjo_3Kontaktperson: Yngve Andersson 0151-450 80 eller 070-363 51 75.
Kommentar: Anläggningen har varit i drift sedan 2001, och har fungerat väldigt bra. Vi har haft bra kontakt med Naturenergi om de få problem som uppstått. Ett problem var att pinnbulten till internskruven gick av. Ett kretskort har bytts ut.
Skötsel: Vintertid städas tuberna varannan dag och pannan en gång i veckan. Det görs med en dammsugare. Sommartid sker städningen en gång i veckan.