IWABO 30 kW

IWABO 30 kW
 • Ekonomisk
 • Flexibel
 • Lättskött
 • Miljövänlig
 • Driftsäker
 • P-märkt
 • Ständig utveckling

Broschyr finns här!

Mer fakta

 • Tre effekt lägen:18 kW, 24 kW och 30 kW
 • El 230 V AC, 10 A, 50 Hz
 • Brännarvikt 20 kg
 • Pellets 6-10 mm
 • ca 400 W underhållseffekt
 • Inbyggd panntermostat

Brännaren har ett fallrör där pelletsen trillar ner till en matarskruv som matar fram pelletsen till rostret där förbränningen sker. Under rostret sitter glödspiralen som tänder brännaren automatiskt. IWABO 30kW har en styrning som gör att det blir längre rengörningsintervaller, vilket betyder en förenklad skötsel.

Förutom att brännaren har ett fallrör och matarrör som skiljer förbrännings platsen och bränslet åt gör den en renblåsning vid varje nedeldning eller efter 45 min kontinuerlig eldning.

Våra brännare passar till de flesta förekommande ved- och oljepannor. För mer information kontakta våra kontoreller din återförsäljare för mer information.

Skills

Posted on

20 mars, 2015