IWABO Fastighet

IWABO Fastighet

IWABO Fastighet är namnet på vår serie större pelletsbrännare som lämpar sig för exempelvis skolor, hyresfastigheter, kyrkor och andra samlingslokaler, större villor samt verkstads- och industrifastigheter.

Fastighets brännaren är helautomatisk. Eltändningen ger en lättskött och bränslesnål eldning tack vare att ingen underhållsfyr behövs.
IWABO Fastighet finns i effektlägen: Upp till 100 kW och Upp till 150 kW

Broschyr finns här!

Mer fakta

Monteringsramen som sitter på brännen på bilden är komplett med gejder, allt för att göra montering, skötsel och underhåll så enkel som möjligt. Dessa två bilder visar hur det ser ut när en brännare med gejdrar sitter fast i en panna. På bilden till höger har man dragit ut brännaren och öppnat pannluckan för rengörning.

Våra brännare passar till de flesta förekommande ved- och oljepannor. För mer information kontakta våra kontoreller din återförsäljare för mer information.

Skills

Posted on

20 mars, 2015