IWABO Villa S2

IWABO Villa S2
  • Automatisk uraskning
  • Enklare driftsättning
  • 3 valbara effektlägen inom 10-20 kW
  • Fläktövervakning
  • Varvtalsreglerad fläkt för förbränningsluft (fläktspjäll eliminerat, minskad energiförbrukning)
  • Display visar driftstatus
  • Digital övervakning och enkel inställning av panntemperatur
  • Alla inställningar sker via yttre knappsats

Broschyr finns Här

Mer fakta

EKONOMISK
Sänker värmekostnaderna avsevärt jämfört med olja,
el eller värmepump.

FLEXIBEL
Kan med förlängt lock även installeras på pannor vid
trånga eldutrymmen.

LÄTTSKÖTT
Automatisk uraskning medför minimalt underhåll av
brännaren. Enkel att installera och sätta i drift.

SÄKER
Brännaren är försedd med: fallschakt, överhettningsskydd smältbar slang, vårt unika – välbeprövade eltändningssystem (sedan 1985), fläktövervakning, flamvakt
(fotocell) samt övervakning av matningsspänning till
externskruv.

Skills

Posted on

20 mars, 2015